אליפות בתי הספר היסודיים וחטיבות הביניים

על שם תומר גינת ז"ל וניר שרייבמן ז"ל