תחרויות המתקיימות במהלך השנה מחודש ינואר ועד דצמבר.

מחולקות לפי גילאים ; בנים ובנות משחקים בקטגוריה שונה.

תחרויות אלה מאורגנות ע"י איגוד הטניס בישראל, והן מיועדות לילדים המשחקים שנה שלישית ומעלה.

לאחר כל תחרות מקבלים דירוג ארצי מטעם האיגוד.